Koulutus

koulutus

Turvallisesti varastossa –kurssi

Koulutus antaa yleiskuvan erilaisista varastohyllytyypeistä ja rakenteista sekä turvallisuus- ja lisäosista ja myös varaston yleisturvallisuudesta. Hyllyjen turvallinen käyttö, sallitut kuormitukset sekä hyllyjen turvatarkastuskäytännöt käydään läpi asiakaskohtaisesti.

Kuntokartoituskoulutus

Koulutuksessa paneudutaan varastohyllyjen kunnon tarkastamiseen ja hyllyvaurioiden vakavuuden arviointiin sekä yleisimpiin korjaustapoihin. Koulutus perustuu SFS-EN 15635 -standardin vaatimuksiin.

Trukinkuljettajakurssi

Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuteen ja kuljettajan työtehtäviin liittyviä asioita. Lisäksi opetellaan trukin käyttäminen. Hyväksyttävästi kurssin läpäissyt saa itselleen trukinajokortin.

Järjestämme myös yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia!